Algemene Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden

  1. De tarieven zijn geldig vanaf 5 februari 2021.
  2. Binnen 30 dagen na afloop van het consult ontvangt de cliënt een factuur per email.
  3. De betalingstermijn is 14 dagen.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald volgt een herinnering per email met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.
  5. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan haar verplichtingen, dan volgt een aanmaning per post en worden er éénmalig administratiekosten in rekening gebracht van € 10,-.
  6. Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om daarover zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende lactatiekundige.
  7. Het annuleren van een afspraak is mogelijk door telefonisch contact op te nemen. Bij geen gehoor graag de voicemail inspreken. Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor aanvang van het consult. Bij niet of niet tijdige annulering, wordt € 50,00 in rekening gebracht.
  8. Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL04.TRIO.039.03.93.150 ten name van. C. de Leeuw onder vermelding van het factuurnummer.