Klachtenregeling

Ik blijf mezelf graag ontwikkelen en leer van de feedback van anderen. Wanneer je ontevreden bent over de geleverde zorg zou ik het op prijs stellen als je hierover met mij in gesprek gaat. Je kunt hiervoor telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

Een klachtenregeling is ondergebracht bij de NVL en bij Klachtenportaal Zorg.
Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg
Klik hier voor de pdf van Klachtenportaal Zorg