Lactatiekundige

Achtergrond en visie

“ Natuurlijke processen zoals vruchtbaarheid, zwangerschap, geboorte en borstvoeding vormen een belangrijke bron van inspiratie voor mij. Ik beschouw borstvoeding als een dynamisch proces waarin de binding tussen moeder en kind centraal staat. Het drinken aan de borst is voor het kind meer dan alleen het verkrijgen van voeding. De moederborst is een plek waar het kind warmte, liefde en geborgenheid kan ontvangen. Tevens zijn er veel aspecten die de borstvoedingsrelatie tussen moeder en kind kunnen beïnvloeden. Hierbij spelen niet alleen de lichamelijke conditie van moeder en kind een rol, maar ook de levenservaringen die zij tot nu toe hebben opgedaan en de interactie tussen moeder en kind. Vanuit dit oogpunt streef ik een holistische werkwijze na”.

ClaartjeDeLeeuwClaartje de Leeuw studeerde verloskunde aan de ClaartjeDeLeeuwVerloskunde Academie te Amsterdam (2005-2009) en werkte korte tijd als verloskundige. In 2013 behaalde zij het diploma Lactatiekundige IBCLC. Dit is een internationaal erkend diploma. Naast haar lactatiekundigenpraktijk is zij werkzaam als hypnotherapeut en vruchtbaarheidsconsulente.