De WHO-code

Als lactatiekundige IBCLC dien ik mij te houden aan de Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk. Deze gedragscode van de World Health Organisation (WHO) heeft als doel dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider
dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

De Code is van toepassing op de marketing, alsook op de daarmee samenhangende activiteiten, van de volgende producten:

  • Vervangingsmiddelen voor moedermelk, waaronder kunstmatige zuigelingenvoeding;
  • Andere melkproducten, voedingsmiddelen en dranken die bedoeld zijn voor gedeeltelijke of volledige vervanging van moedermelk;
  • Flessen en Spenen.

De WHO-code wil:

  • Borstvoeding beschermen en bevorderen;
  • Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
  • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt;
  • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Mijn bedrijf houdt zich zo goed mogelijk aan de WHO-code. Ondanks dat ik niet alleen met merken en producten werk van bedrijven die zich aan de WHO-code houden, maak ik geen reclame voor merken in het bijzonder en verkoop ik geen producten.

De WHO code is in het Nederlands te lezen, zie bronvermelding.

Bronnen

https://www.unicef.nl/media/3388597/who-code.pdf
http://stichtingbabyvoeding.nl/tag/who-code/
http://ibfan.org/fact-monitoring- overview-reports
http://www.borstvoedingsraad.nl/siteAssets/PDF/Instrument%20weegpunten%20sponsoring.pdf